Sant Pathik Prathamik Vidyalaya

0 reviews

Address: B-Block, B-365, Machariya Main Road, Pashupati Nagar, Machariya, Naubasta, Kanpur, Uttar Pradesh 208027

City: Kanpur Nagar

State: uttar pradesh

Country: India

Sant Pathik Prathamik Vidyalaya found under:

More Related Places